farsund-offshore-bredde 2 linjer

Farsund Offshore er en totalleverandør av Offshore modifikasjonsprosjekter, og har sitt hovedkontor strategisk plassert ved havnen i Farsund. Vår kjernekompetanse er ledelse av multidisipline prosjekter.
Selskapet kan ta på seg gjennomføring av EPCI modifikasjonsprosjekter innen Sikkerhets- og Automasjons Systemer (SAS), Elektro, Instrument, Mekanisk samt drilling modifikasjoner.
Etablerte prosessbaserte styringssystemer sikrer optimal prosjektgjennomføring iht Operatør og Drilling          selskapenes krav til HMS, Kvalitet og LCI-leveranser. Gode prosesser for Risikostyring sørger for at våre      prosjekter er kostnadseffektive og leveres iht plan. Våre medarbeidere har solid erfaring fra ledelse av           offshore modifikasjonsprosjekter herunder, Prosjektledelse, Engineeringledelse, Interface engineering,      HMS-ledelse, LCI-ledelse samt ledelse av aktiviteter offshore. Vi har også fagpersonell innen Elektro,           Automasjon og Mekanisk.
Vi kan også bidra med Multidisiplin Prosjektledelse, Engineering ledelse, Interface Engineering, Koordinering og ledelse av multidisipline prosjekter offshore, Felt engineering, Teknikere innen Elektro, Automasjon og     Instrument og Commissioning, enten som en ren tjeneste eller vi kan ta på oss ansvaret for deler av et        prosjekt.

SERTIFISERINGER

Våre kvalitets- og prosjektstyringssystemer er i henhold til NS-EN ISO 9001:2008 for gjennomføring av offshore EPCI

modifikasjonsprosjekter.


 

Achilles Registrering

Farsund Offshore er kvalifisert i Achilles Joint Kvalifikasjons System for leveranser innen olje virksomhet.


 

Sellihca Pre-kvalifisert

Farsund Offshore er registrert som en leverandør i Sellihca Nordic Utility Pre-Qualification System.